Google業績靚,股價速破一千美元,帶挈埋同行,為科網股投資者帶嚟一個好消息,但佢哋嘅行政總裁兼始創人之一佩奇(Larry Page),都帶咗個壞消息畀大家!佢因為聲帶問題,嚟緊都唔會參加Google財務電話會議。

佩奇

Google上個禮拜發表財務報告後,佩奇就用佢把好低沉、好虛弱嘅聲同員工講「可能以後都唔會再參加Google嘅財務電話會議啦!」不過,無論係員工、投資者都無嚇親,因為佩奇早就宣布自己患有甲狀腺炎。

其實聲帶問題已經困擾咗佢好耐啦。今年五月,佩奇透露喺十四年前患上重感冒後,聲帶就出現問題。前年夏天當佢再次患感冒後,把聲就變得比以前更「柔和」,好難長時間講嘢,舊年已經因為聲帶問題,缺席咗Google嘅活動啦!

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps