Tapas猛將過江全城品味西班牙 Tapas猛將過江全城品味西班牙  
 
西班牙餐廳在港遍地開花,地道Tapas更是大受歡迎,只因環境氣氛夠Casual,食物款式又夠多元化,啱晒時下愛品酒、愛美...