SUN微博:打橫嚟講:香港亂局,原來有天書失德!

曾編寫被喻為「洗腦」的《中國模式》國情手冊嘅浸會大學當代中國研究所所長薛鳳旋,因虛構失實,明屈中文大學通識教育受美國基金贊助而「被主導」,白紙黑字咁出版在佢主編的《香港藍皮書》內,被中大投訴,平反得直,浸大以薛鳳旋犯下「學術不當」四大行為,即時免佢研究所長職務,並謂明年八月約滿後,唔再同佢續約。吓!咁失德敗類,係誠信恥辱呀!仲留到出年八月?呢間學校聲譽都危危乎矣!

那本《香港藍皮書》內,除上述缺德老屈中大的失實陳述外,仲有其他未經傳媒報道的章節,更是全香港要值得關注的,裏面講到:

政治體制不穩定問題的《結論與建議》一項(簡體版第203頁)之「用人方面」:i/在過去兩屆局長的任命中,真正有能力的愛國人士比例不高。ii/在行政會議非官守議員任命中,表面上有親中政黨及親中人士被委任,但所佔比例也不超過百分之二十五……有能力的親中人士,從未被委任在該三屆行政會議之內,反之大部分的行政會議非官守議員由長實、太古、和黃、滙豐等英資公司人員,以及前港英政府培育的親泛民人士出任。iii/其他任命,包括不同諮詢委員會,卻出現同類情況,區議會委員等都傾向任命英資公司及親泛民人士。

所以《藍》書的「策略建議」(204頁):i/設立人才庫和培養政治人才機制,使愛國且積極的力量發揮作用。ii/重構中央政策組,恢復至九七年前的功能,成為特區政府的大腦;並成為近似公務員的一部分……

怪不得,香港政局咁亂啦!原來有「缺德」天書的,行家!收到未?

彭志銘

次文化考古學家,對城中潮語有深入研究,博徵博引,廢官廢人行埋一邊。

歡迎add我facebook一齊(目及)實政府

email:sunweibo@opg.com.hk

「就係敢爆」網址tv.on.cc/hot

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps