SUN角度:水池殺童陷阱 房署領匯種禍

不少公屋及領匯商場均設有噴水池,但自發生小童墮噴水池遇溺死亡慘劇後,加上衞生問題,房署及領匯陸續抽走水池內的儲水,但卻無將池內設施拆卸或改建其他用途,任由「乾塘」水池荒廢。本報日前巡查多個已棄置的噴水池,揭發危機重重,池內水管外露,變成一支支「利刃」,有不少小童在池內大玩捉迷藏,場面驚險。立法會議員及公屋團體狠批,房署及領匯欠缺危機意識,倘改善工程繼續「龜速」進行,最少要二十年,才能全面解決噴水池變成殺人陷阱問題。

房署於○五年推出綠化屋邨計劃,為屋邨進行園景大翻新,將噴水池或花槽改裝成主題花園,惟進度緩慢,每年僅能改善兩個。現時全港有三十七條公共屋邨設有合共四十三個噴水池,另部分噴水池置於已出售的公屋商場內,由領匯管轄,惟自從發生小童溺斃意外後,大部分水池已荒廢棄用,但池內的噴水裝置及喉管卻未有拆卸。

乾塘水池淪兒童遊樂場

暑假即將開始,不少學童會湧到商場或戶外地方遊玩,荒廢噴水池的安全問題再度引起關注。本報巡查大圍美林邨商場、牛頭角樂華邨及將軍澳寶林邨等多個由房署及領匯管理的噴水池,發現危機重重,部分「乾塘」水池,淪為「兒童遊樂場」,不少小童在池內追逐及捉迷藏,但負責管理的房署及領匯卻未有加強巡查,罔顧小童性命安危。

其中美林邨商場內的水池最為危險,該水池外形呈梯級狀,部分梯級高約一米,而池內的水管及噴嘴外露,雖然有膠布包裹,惟「日久失修」,露出鋒利噴嘴,註冊專業土木工程師彭振聲視察後,直指噴嘴儼如圓形「利刃」,若小童在池內追逐,不慎跌倒被插中,輕則流血,重則有生命危險。

巡查當日,便目睹有數名小童在池內玩捉迷藏,他們不時跑上跳下,場面驚險。在池邊休息的長者亦說:「啲欄咁矮爬入去容乜易,噴水池廢咗好耐,無水又唔拆,好危險!成日小朋友走入去玩,但就唔見有保安員巡邏!」

另將軍澳寶林邨及牛頭角樂華邨的戶外水池亦已荒廢,其中寶林邨的水池不設圍欄,一跨就能進入,但池內水管未有拆卸,亦無為水管「封口」,造就水管成為殺人工具。

改建龜速乏危險意識

房署雖一直有進行水池改善工程,但進度緩慢,多年來只有在大圍隆亨邨及美林邨的戶外水池改裝成主題公園。居民朱先生說:「只係填咗個池,大石都冇拆,小朋友爬上去一樣危險。」而○七年發生小童墮池遇溺死亡慘劇的蝴蝶邨水池,事後當區區議員已建議把水池拆除改成舞台,但多年無共識,現時水池仍然封閉,工程至今尚未完成。

立法會議員劉秀成批評房署及領匯改建荒廢水池的工程進度「龜速」:「每年兩個實在太慢,要反映一吓,如果唔用就拆咗佢!」公屋聯會主席王坤亦指摘,房署缺乏危險意識:「每年兩個,十年都未做得晒!工程唔單只改變水池用途,係要清除危險!」

對於水池安全問題,房署及領匯發言人均強調,已有足夠安全措施,保安員亦不時巡邏防止意外,池邊亦貼有足夠的告示,但會積極改善荒廢的水池。

「Money18免費即秒股票報價網站」現推出8升級功能,財經資訊,實時實發!

專案組

牛頭角 樂華邨
樂華邨的噴水池已「乾塘」,但池內噴水設施未有拆卸,鋒利噴水口儼如「利劍」。

大圍 美林邨
圍欄高度不足,小童輕易跨過進入荒廢水池內玩耍。

工人進入美林邨商場內噴水池清潔時,亦一步一驚心。

○七年四歲男童在屯門蝴蝶邨噴水池遇溺死亡,噴水池的安全問題引起關注。(資料圖片)

朱先生
「可以改做花圃,既美化環境,又唔會有危險。雖然有啲水池有改善工程,但都無改善危險地方!」

張太
「其實家長嘅責任最大,有啲意外係可以避免,家長應該教小朋友多啲危險意識。」

黃先生
「水池無圍欄好危險,我已經叫大仔唔好帶細佬去玩,亦唔會畀佢哋單獨落去玩。」