Jade完成年底騷即生仔

關心妍(Jade)前晚出席《全港關懷日本大地震慈善音樂會》時,否認因冇得入紅館開騷而跟星煥國際解約:「係完約唔係解約,係自由身,今年主力搞個騷,製作單位亦搵緊,多數喺年底舉行。」她自爆被老公催生仔,故完成個唱後即努力造人,問到今次個唱豈不是其告別演唱會?Jade說:「我唔可以肯定仲唱唔唱,亦唔知會唔會再出唱片,有人搵先算!(會生幾多個?)希望三年抱兩。」

而同場的戴辛尉和梁焯皓則宣傳合唱歌《恨就恨》,焯皓透露新碟將於下月三日推出,他會跟戴辛尉帶同新碟向已故的老師戴思聰鞠躬,但戴辛尉說:「好遺憾隻碟面世時佢已經唔喺度!」而同場的洪卓立對於有指日本將面臨另一次大地震時說:「點解唔預言好嘢而預言衰嘢,大家唔好聽咁多呢啲預言,萬一唔好彩發生咗,都要學日本人咁堅強!」

焯皓(左起)、Jade、洪卓立和戴辛尉出席慈善音樂會。