SUN世代:一心行善 賺錢回饋弱勢社群

貴為IT精英,Edmon沒有選擇在更賺錢的商業機構工作,反而專心一意管理「DotAsia」這個非牟利機構,為的就是要回饋社會。他笑說:「公司賺嘅錢,全部用番喺有需要嘅人身上,以及推動互聯網發展,而且最重要係我都有份使呢啲錢!」

他說的「有份使」,是指決定將資金用到哪個公益用途,「例如『每童一電腦』,就係將電腦送畀內地、柬埔寨、馬來西亞等山區兒童,我哋亦同社聯合作『數碼共融基金』,教新移民、長者、貧窮家庭應用電腦。」

Edmon另一抱負是推動本港IT界參與制訂互聯網政策。「國際性互聯網會議係歡迎任何人參加,但香港企業嘅參與度好低,唔夠積極,咁只會令互聯網政策向西方國家傾斜。」

「Money18免費即秒股票報價網站」現推出8升級功能,財經資訊,實時實發!

Edmon(中)與一眾嘉賓出席DotAsia開幕典禮。