SUN搞作:Sun官場現形記:高官有「蝨」身份

唔怕「木嘴」,只怕木蝨!日前喺一個基層座談會上,有住板間房嘅男士向「淋淨」送上一樽蝨,但見有人花容失色,「木口」木面,反觀張見樽就不失霸氣,一見到個樽即時搶接。返到門常開,原來有段未曝光的真心對話。

淋淨:咦……唔制呀!咁污糟!

見樽:嚟啦!咁大個女怕咩啫?

淋淨:好衰o架!

見樽:你堂堂司長「好打得」,冇理由畀隻蝨KO呀?

淋淨:我叫「好打得」,唔係叫「好打蝨」……

見樽:好喇,你瞇埋眼,輕輕摸吓!

淋淨:嘩!

見樽:哈哈,考吓你,知唔知木蝨通常喺邊度生存呀?

淋淨:樽囉?

見樽:冇錯,依家喺樽度!

淋淨:好多樽都有啦,例如紅酒樽啦……

見樽:個啲叫「木塞」,唔係木蝨呀!

淋淨:好多高官都係嬌生慣養啦,我點知喎!嘩!

見樽:你又尖叫乜嘢呀?

淋淨:原來你個樽都未開,呢隻係……

見樽:哈哈,一早話「樽」有蝨啦!扶貧落得區多,瞓埋板間房就有,呢啲叫有「蝨」身份!

此時,見樽長篇大論,但見淋淨冇乜反應,原來已經嚇暈咗。

作者:李衞

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps