SUN世代:有知識更要珍惜

Anven外表斯文、風度翩翩,與太太是城中公認恩愛的一對。二人青梅竹馬,大家也是對方的初戀情人!Anven憶起相識經過,仍一臉甜蜜:「我哋係中學同學,不過唔同班,大家都係班長。中五嗰年,有次全級夾錢買筆記簿時認識,慢慢鍾意咗大家!」

Anven的兒子分別二十四及二十一歲,都在美國讀書,長子正攻讀法學博士,次子則修讀醫科。擁有一對「叻仔」的他,有一套教仔心得:「我教佢哋知識就是財富,一定要考到專業資格,增加競爭力。我亦唔會畀佢哋過太豐裕嘅生活,都係近年先畀大仔買電腦,一直都要佢去圖書館用公共電腦,我想佢哋學識珍惜!」至於會否期望子承父業,接手家族生意?Anven說:「睇佢哋意向,自由發展!」

Money18 新功能「18好路數」為你預測心水股票升跌機會率

Anven與太太合照。

Anven父母出席他的畢業禮。