SUN追擊:康文署玩死X Game

SUN追擊:康文署玩死X Game

BMX小輪車、滑板等多項的極限運動(X Game),在BMX亞洲車神王史提芬昨在亞運會小輪車項目男子越野決賽中奪冠後,成為全港熱話,連帶一向少人理會的場地問題都備受關注。本報追擊發現,康文署對X Game認知不足,在已興建或即將落成的場地設計上有兩大問題,包括設施不符合國際標準,及以為各項X Game不能共存,多個場地只限一種運動使用。專家及立法會議員王國興均指出,外國大部分場地容許多項X Game共存,直斥康文署做法浪費公帑外,還會分化不同X Game運動員,窒礙本港X Game發展。

X Game一詞源於歐美,中文譯作極限運動,泛指滑板、直排滑輪、BMX小輪車等危險性較高的陸地運動,而水上運動也包括風帆衝浪及滑水等。八、九十年代在外國流行,後來逐漸受到本港年輕人歡迎。

星滬容許一場多玩

本港康文署也興建了多個X Game場地,但在使用方式及興建設施兩方面,備受批評。首先是使用方式,外國場地容許不同X Game同時使用,玩家只要守秩序,一個跟着一個使用,便不會構成安全問題,例如位於上海、屬全球面積最大的SMP滑板公園,及新加坡近年落成的極限運動公園Xtream Park,都是以此形式開放。

反觀康文署只有在○四年六月,於荔枝角公園興建的極限運動場,容許滑板、BMX及直排滑輪共存。後來在柴灣、葵芳、青衣及天水圍等地建成的滑板場或BMX單車場地,則規定只給予單一運動使用,即滑板場只可踏滑板,不容許踩BMX;BMX單車場只可踩單車,滑板嚴禁攜帶入內。

三個正在興建的X Game場地也是同一做法,其中一個是位於黃大仙蒲崗村道公園的BMX單車場,場地由澳洲著名滑板場設計公司設計,經本港一眾滑板玩家測試後認為合用,康文署卻認為場地只適合BMX使用,預料到明年啟用時,只開放予BMX使用。

另外兩個是位於粉嶺安樂村上,兩幅相距只有約五分鐘步程的土地,將興建設施相若的滑板場及BMX單車場,分別供踏滑板及踩單車者使用,興建費用合共約五千萬元,預計在一二年完成。惟康文署的做法被批評為浪費資源,亞洲極限運動聯會官方主裁判的麥詠倫(Alan)表示,只要將兩個場館合二為一,再調節使用時間,便可應付兩種X Game需要,政府亦可因而節省大批開支。

死撐為安全拒改善

Alan 說:「滑板或者BMX用嘅設施都係一樣,但政府夾硬要分開,唔單只嘥錢,仲搞到我哋要去遠啲嘅場玩,好唔方便。政府只會分化唔同嘅X Game運動員,窒礙本港X Game運動發展。」

此外,大部分建成的X Game場地,設施都有問題,如將用作助跑滑翔的跳台高度及弧度降低。據悉,當局的做法是希望場地安全點,卻不知道這做法已令場地違反國際標準,令運動員更容易受傷。多名玩家直斥當局做法非常荒謬,玩家細哨說:「政府以為咁就會安全啲,但係就無考慮到極限運動要點先玩到,依家反而令到我哋更加容易跌傷。」

立法會議員王國興指康文署沒參考外國做法,夾硬分開不同X Game,非常官僚,他認為適合場地對運動發展很重要,康文署要盡量發揮場地作用。可惜康文署依舊無意改善,發言人死撐謂滑板場及BMX單車場,分別為滑板及BMX使用者而設,因而不適合同時開放予滑板及BMX單車使用者共同使用,藉以確保安全。

Money18 新功能「18好路數」為你預測心水股票升跌機會率

多名X Game玩家曾到黃大仙蒲崗村道公園內的BMX單車場測試,後來認為場地適合其他X Game使用。相片由香港極限運動聯會提供

X Game玩家做出不同花式,非常悅目。

新加坡的Xtream Park容許不同極限運動同一時間使用同一場地。

上海SMP滑板公園是全球面積最大的極限運動場地。

本港X Game運動員海外參賽,有不俗成績。

荔枝角公園極限運動場

◆當局場地設計令運動員更易受傷。

康文署對X Game缺乏認識,建造違反國際標準的場地。 相片由香港極限運動聯會提供