Fundman睇市:人和商業盈利前景樂觀

上星期五,港股結束七連升的氣勢,整個星期埋單計數,升651點或者2.8%,收報23,686點,表現卓越。可是,唔少間尺派認為升浪仲係有缺點,主要係指數收市未能守住23,867點樓上,此乃去年十月十四日高位,一日唔徹底升穿阻力,意味着過去三個半月形成的頭肩頂調整形態未被破壞,今浪從22,600點升至23,800點,有機會只係調整浪的一次後抽咁話。

自從李寧(02331)被洗倉,內需股神話暫告一段落,市場明顯缺乏炒賣焦點,結果圍着本地零售股、地產股、二線收租股等輪流炒作。其實,要數近半年的落後股,毫無疑問,內銀及內房股均是首選。內地要打壓通脹,人行透露全年內地銀行新增貸款目標,低於一○年,是內銀股表現差過大市的主因。

不過,最近人行在商業銀行貨幣政策吹風會上,轉口風表示全年貸款增長12至13%可以接受,意外地市場對消息反應未算大,史提芬相信內銀股由十一月初高位回落至今,已把今年新增貸款可能回落,呆壞帳比例上升的因素反映得八八九九。

內銀股壞消息出盡

目前工行(01398)、建行(00939)及中行(03988)估值都比歷史中位數有折讓,相信股價的確有壞消息出盡,炒反彈的可能性,亦會是一月下旬港股能否再向高位推進的關鍵所在。

至於內房股,情況更加有趣,中央在過去一段時間,連番出手圖冷卻樓市炒風,去年底所見,內地物業交投的確由高位回落,可是樓價卻維持在高位橫行,然而普遍內房股股價,卻遠低於○九年中水平。大部分經濟師預測,今年中國加息頻率介乎三至四次,每次0.25厘,實質利率偏低的情況,不會有太大改變。隨着分析員為內房股手上土地及已興建物業以市價進行重估,配合落後的股價,資產折讓就更誇張,這也難怪在股市無故事可炒之下,熱錢不斷湧入落後的內房股,估計情況仍然會持續一段時間。筆者列出最近美銀美林一份報告,提到重估後多隻內房股資產淨值,不妨作為參考(筆者已把計入上周五收市價後的折讓列出)。

筆者留意到,有一隻較不受政府打擊住宅炒風措施影響的內房股,說的是人和商業(01387)。人和的業務模式,跟大部分買地、建屋、銷售的內房企業並不相同,主要是發展商舖物業,集中於內地中大型城市的地底商舖街及商城,現時在全國共有廿九個項目,預期總樓面面積可由去年中的374萬平方米,增至二○一二年底的600萬平方米。

市場賭內房股,是憧憬手上磚頭價值上升,資產折讓收窄,人和前景則要看租金收入增長。展望商舖樓面未來兩年進入落成高峰,業績被睇高一線。

股價再跌空間有限

或者短期市場氣氛,集中賭落後的內房資產折讓收窄,人和未必即時受惠,但如果以持續性回報去考慮,人和有機會成為下一站換碼目標,始終更多商城開始提供金收入,過去兩年股價嚴重落後於大市,而綜合分析員預測,未來兩年盈利會有長足之進,一○年盈利升至44.4億元人民幣,一一年則升至54.8億元人民幣或者每股0.248元,一一年市盈率僅4.8倍,筆者相信股價再跌的空間十分有限。

跨媒體地產網新居入伙 幾萬個精選樓盤 歡迎睇樓!

Money18新功能「18好路數」為你預測心水股票升跌機會率

史提芬

人和業務模式獨特,主要是在內地城市發展地底商舖街及商城。(資料圖片)