Miki舉行簽名會反應不俗,更有粉絲舉牌支持。

藝人楊愛瑾(Miki)昨日於書展舉行寫真簽名會,身穿黑色透視短裙的她自爆男友郭永淳低調掃寫真:「唔好問幾多,總之超過一本。(唔嚟撐場?)一來唔想咁張揚,二來感情想低調,有心就得。」她表示寫真銷量不錯,書局更要加單,令她十分高興。現身撐場的魔術師甄澤權(Louis)即席跟Miki交換作品,人氣爆燈的Louis表示最近獲電影公司邀試鏡,據知無綫亦有意簽他加盟,他說:「電影公司話睇過香港嘅魔術電影,覺得由演員去演唔夠傳神,想搵真嘅魔術師拍,所以搵咗我試鏡。」

Miki舉行簽名會反應不俗,更有粉絲舉牌支持。

Miki獲甄澤權撐場,還交換新作。