Elke和Keiko的寫真集將會打對台。

書展快將到來,一眾o靚模已為推出性感寫真準備就緒,昨日組合Donut成員陳芷敏(Elke)與另一o靚模孫旗(Keiko)一同出席活動,Elke表示今年會聯同其他成員推出寫真集:「會以妄攝做主題,我做撕開人哋件衫嗰個,因為我未着過比堅尼,想Keep番清純健康形象,做撕嗰個其實曝光率會少啲,但我唔驚被比下去。」

Elke和Keiko的寫真集將會打對台。

Elke

而Keiko則自爆寫真會全裸透點,她更發表「偉論」說:「咁多屆都係咁露法,冇新鮮感,所以我揀透點!(有人玩過?)我成個形狀顏色凸出喎!係清純地凸點。」