Aka(左起)、Yanny、Jessica、Cheronna和Heidi示範新裝,夠晒青春!

組合Super Girls(SG)昨日出席日本品牌開幕活動,與日模田中里奈走「貓步」展示新裝,SG稱暫時不會接泳衣騷,問到為何經常上載三點式自拍到社交網站?她們說:「着出嚟對觀眾會怕醜,我哋冇本錢,都係操弗身形先!」至於會否考慮「人造」身形?成員Cheronna笑說:「唔會整,操弗係要腹肌,巨乳好難練,可能會變肌肉乳。」

Aka(左起)、Yanny、Jessica、Cheronna和Heidi示範新裝,夠晒青春!

日模田中里奈專程來港行騷,好「瀛」喎!

提到同門的江若琳宣布離巢後,公司可有集中資源?她們說:「唔會,公司一向都畀好多資源我哋。(師兄許廷鏗傳被撬走?)師兄話唔捨得我哋,唔會走住。」