CoCo孖老公拍大肚裸照

名模蔣怡(CoCo)和老公翁狄森前晚拍拖出席時裝活動,懷孕六個月的CoCo竟穿上四吋半高踭鞋到場,她笑言有老公在身邊故不擔心,並透露上圍升了一Cup,現在感受到大肚婆的好處:「之前係小小女王,依家就光明正大做女王,之前瞓晏覺都有少少內疚,依家一啲都唔會。」問翁狄森可有擔心老婆?他笑說:「頭先抱住佢嚟,佢好叻,着高踭鞋係女人天性,我鍾意大肚婆着得咁Sexy,依家佢圓潤好多,女人圓潤好好睇。」CoCo透露將於懷孕八個月時拍攝大肚裸照,問老公可會一起拍攝?翁狄森笑稱男人沒有甚麼好看,但後來又自爆已搵定攝影師,屆時可能會兩夫妻一齊上陣。

翁狄森照顧有加,懷孕的CoCo開心不已。