HotCha兩小花精神分裂

組合HotCha成員Crystal和Winkie首度擔正演舞台劇《時光之光》,二人收起活潑,改以深沉一面示人。由於二女同演一角,她們為演活角色,思緒陷入分裂狀態。

即將演出舞台劇《時光之光》的Crystal及Winkie指,劇中二人合演一角,但性格完全不同,加上跟她倆的性格完全相反,難度相當高,故每次綵排時,她們先要自我封閉一段時間,自我催眠令自己變成「另一個人」。揚言演技、資歷尚淺的二人忍不住大呻:「我哋好似精神分裂咁,啲思緒好亂,有時分唔清幾時係現實、幾時係幻想世界。」

在劇中,Winkie是Crystal幻想的人物,行為較瘋狂,至於Crystal雖然活於現實世界,可是因她要兼顧Winkie的角色,所以連Winkie的台詞都要背得滾瓜爛熟,每日累得如虛脫。但當她們變回歌手,做回自己,就展露好動的一面,她們說:「唱歌同做戲完全係兩樣嘢,雖然好辛苦,但畀人讚演得好,又好有成功感!」

請Regen睇綵排

問到可會請即將離港升學的HotCha成員Regen欣賞該劇?Crystal說:「齣劇下個月中公演,佢已經去咗澳洲,我哋會請佢嚟睇總綵排。」她們又指舞台劇共演6場,有2日分早、晚場公演,擔心體力上無法應付。

音樂組

性格外向的Crystal(左)及Winkie,為演舞台劇收起活潑。

Crystal坦言,背台詞令她疲累不堪。

Crystal(左起)及Winkie打算請Regen欣賞其總綵排。