Portwood Capital主席卓百德雖已過花甲之年,但就愈做愈起勁,未有退休之意。不過,原來佢對退休投資非常有心得,最近佢話教咗個七十三歲婆婆做投資,仲氹到個婆婆非常之開心。

卓百德一手包辦,幫婆婆開戶同選股。(資料圖片)

話說當初呢個婆婆同卓百德講,擔心退休金全部放喺銀行,始終會有一日坐食山崩,希望能夠改善現狀。卓百德好自然就叫佢做投資啦,點知唔講尤自可,一講個婆婆仲驚,話驚投資會蝕錢,連棺材本都冇埋。佢就同婆婆解釋,其實有啲投資風險都好低嘅,但婆婆始終都係半信半疑。

幫人幫到底,卓百德索性幫婆婆開埋投資戶口,幫婆婆選股,成個投資組合全部都係房託基金(REIT),真係貫徹咗卓百德「樓神」嘅稱號。過咗一段時間,到咗公司派息期,卓百德話收到婆婆嘅電郵,話多謝佢,因為婆婆已經喺信箱收到派息嘅支票,可以攞住呢啲錢去買衫、整頭髮同出街食餐好嘅,當初嘅擔心全部唔見晒。

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps