Sun潮語:搬龍門

潮語「搬龍門」或「亂搬龍門」,意思並唔係真係要將個踢波嘅龍門搬嚟搬去。「搬龍門」只係一個比喻,形容有啲人講嘢或做嘢一時一樣,經常轉換講法,成日用唔同標準去判斷,即係永遠都係自己啱晒,人哋錯晒。

Sun潮語:搬龍門

早前一場由盛事基金出公帑資助嘅足球表演賽,由上季英超冠軍對本地勁旅。結果香港當然係輸咗,但唔係講緊輸波,係講緊呢場波香港連面子同聲譽都輸到七個一皮,衰到貼地。呢件盛事之所以會變成國際醜事,就係因為特衰政府施政不善,康文署管理不當,放任香港大球場草地變爛地,搞到英超球會揚言罷踢。如果真係可以「搬龍門」,寧願場波搬去粉嶺高爾夫球場踢,起碼嗰度長年綠草如茵。不過嗰度係本地權貴嘅私人會所,對於好似你同我呢啲無錢無面嘅升斗市民,唔好話要「搬龍門」,甚至想搵兩個似樣嘅龍門踢場衞生波都幾難。

情況就好似踢波咁,明明射唔入,都可以亂搬龍門嚟就個波,係唔係都係你贏晒,無得輸。「搬龍門」呢個潮語最近經常喺報章上睇到,因為自特衰政府換屆後,道德標準、政府操守、施政水準日日要「搬龍門」,嚟迎合極低質素嘅管治班子。簡單啲嚟講,其實咁渣嘅波,好似陳茂波咁屎波,就算個龍門任你點搬,結果都係會輸。

足球始終係鬼佬嘢,「搬龍門」呢句潮語,其實係嚟自英諺「Moving the Goalposts」,直譯就係「搬龍門柱」,係八十年代開始喺英美地區開始流行嘅諺語。香港有啲專係鍾意直譯英諺嘅高等華人,近年開始用「搬龍門」呢個潮語。就以最近喺西洋菜街、見義勇為怒斥「愛字堆」同質疑警方濫權嘅林慧思老師為例,兩個警察工會出晒聲明,對有警員被粗口辱罵感到遺憾。但當自己被投訴有警員用粗口辱罵市民嘅時候,又叫香港人包容,呢啲咪正宗「搬龍門」囉……差人大晒!

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps