SUN奇古怪:Sun潮語【大檸樂】

香港秋冬天好耐未試過咁多雨水,近年又咁多地震海嘯,莫非同瑪雅人嘅傳說話12月21日之後,黎明就不會來?最近,喺網上見到大陸有間公司甚至喺嗰日放假,等啲員工可以喺世界末日前同家人一齊相聚攬炒!但如果真有其事,文明就會瞬間毀滅,人類就會大量死亡,諗落……都幾「大檸樂」。

不過有無世界末日都好,生活都係咁過,潮語都會繼續講。但係點解世界末日又會關「大檸樂」事?

「大檸樂」照字面解係「大杯檸檬可樂」嘅簡稱,係消暑又解渴嘅怡神飲品,愈飲愈開心。但潮語「大檸樂」其實係港式粵語「大X鑊」嘅諧音,意思大家都知係出咗啲唔好嘅事,仲要係大大件事,仲可能會係牽連甚廣嗰隻,隨時要搵人孭鑊謝罪。

「大檸樂」讀音同「大X鑊」相似,又無粗口成分,於是近年畀人講吓講吓,就成為潮語。

女士們遇到「大X鑊」的事都可以大叫「大檸樂」嚟抒發一下情緒。不過最大鑊嘅係,其實「大檸樂」同「大X鑊」嘅大鑊程度,係無乜分別,一樣係鑊,一樣要搵人孭。

香港自從七月新政府上台開始,都係鑊鑊新鮮鑊鑊甘!「大檸樂」源源供應,高官班子個個排住隊出事,令到施政原地踏步,搞咗半年,實質咩都未郁過!日日畀人質,左一鑊右一鑊,真係飲「檸樂」都飲死。香港日日吵吵鬧鬧,亂七八糟,真係咪話唔大鑊。再咁搞落去,唔使等世界末日,香港嘅末日都已經臨近!

各位……悔改吧!

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps

廣告人、網台主持 阿東