SUN世代:簡樸生活最愛自然

現今智能手機橫行,人人機不離手,杜煥卻反其道而行,他在右邊褲袋,掏出一部堪稱古董的黑白螢幕手機:「一百蚊之嘛,跌咗都唔肉赤。」其實他並非拒絕科技,只是追求簡單淳樸的生活。他更透露,女兒出生前家中並沒安裝冷氣機:「我住舊村屋,樓底十二呎高,向西南,冬暖夏涼。係驚BB太熱頂唔順,不過,冷氣始終對氣管唔好。」現時女兒快要兩歲,冷氣機也幾乎處於塵封狀態。

熱愛藝術的杜煥,閒時最愛行山,又會與女兒去沙灘摸蜆,親親大自然。他更打算在長洲買田耕種:「我都有喺屋企天台種香草,同朋友喺大嶼山都有塊田一齊種嘢。」杜煥自言十分享受遠離煩囂的田園生活,沒有物質牽絆,原來也可以很快樂。

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps

搵樓18即睇最新樓價走勢、最全面地產新聞及筍盤情報

杜煥從西藏轉經得到靈感,花了一年時間造出「中國」字形雕塑。