City Parade:菁英閃爍派對夜 閃亮菁英

囊括城中精英才俊嘅「菁英會」,趁聖誕歡聚一堂,上周三開閃爍派對狂歡,逾百會員悉心打扮,鬥閃一番。新舊菁英人高舉香檳,仲齊開金口唱歌,今宵不醉無歸。

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android Apps


「Money18免費即秒股票報價網站」現推出8升級功能,財經資訊,實時實發!

張雅麗開學校
菁英副司庫張雅麗(左)與郎朗合作開設嘅音樂學校,明年一月揭幕,羅氏針織太子女羅穎怡(右)都戥佢開心。

女歌星搞氣氛
菁英會請來一班美女歌星唱歌助興。

眾中堅齊乾杯
菁英會核心成員盧金榮(左起)、楊華勇、廖偉麟、莊家彬及鄭重科,齊舉杯慶祝聖誕。

生力軍有幹勁
菁英第十二期學員幹勁十足,左起潘偉業、何仕明、鄭慕智千金鄭慧恩、張熙澤及江揚。

顏明秀有喜訊
廠商會副會長顏吳餘英千金顏明秀(右),下月將慶祝家族玩具公司成立四十五周年,好友羅家遠(左)都戥佢開心。

邱詠麒女強人
富豪邱德根孫女邱詠麒忙於打理家族生意,聖誕無休。

林詩澔陪太太
恒生銀行創辦人之一林炳炎孫兒林詩澔(左),同太太黃漪鈞(中)及名媛傅明憲(右)齊撐場。

陳振邦準爸爸
莎莎老闆郭少明女婿陳振邦(中),明年三月將榮升做老竇,菁英副秘書長王文博(右)同博愛總理王嘉恩(左)買定賀禮。

吳嘉淳會好友
珠寶公司太子女吳嘉淳(右)與潮州商會青委張詩培(左)相見歡。