SUN熱辣:初哥炒燶大出血紅酒被迫棄街頭

【專案組報道】大批紅酒上月被棄置街頭,無人認領,類似的棄置紅酒事件可能將陸續有來,原因是近年內地人對紅酒需求大增,吸引本港一班對紅酒巿場不太熟悉的投資者入行,欲銷售紅酒到內地賺快錢。惟這班「初哥」入行後才知難關重重,第一是關稅超過四成,扣除後利潤所餘無幾;第二是報關過程冗長,紅酒需擺放倉庫儲存,開支甚大;第三是在港無內銷門路,最終被迫棄酒「止血」,損手離場。

近年內地人飲酒文化轉變,由以前飲茅台及二窩頭等烈酒,轉為飲紅酒,對紅酒需求激增,不少內地人紛紛搶購紅酒,大批資金轉而流入紅酒巿場,令一千元以上的貴價紅酒價格升幅逾百分之四十。

內地關員常打錯稅

而本港○八年開始免紅酒稅,從外國購入紅酒後,若在內地找到買家,待好時機出貨,隨時財源滾滾來,故吸引不少港人入行。紅酒遊艇會主席蔣修文表示,自本港免紅酒入口稅後,○九年開始有對紅酒不認識的外行人一窩蜂入行,投資紅酒。「香港免紅酒稅,又有好多品酒會,好多外行人見有商機就入行!」香港紅酒協會有限公司會長張耀成亦透露,現時本港每年新開的紅酒公司,就有超過二百間。

不過,要將紅酒運往內地,原來難關重重。首先,要繳付高達四成的進口關稅,即一支售價一百元的紅酒,稅項已達四十元,扣除成本價及運輸費用後,所賺無幾,而報關時酒價訂得太低,可能會被海關懷疑是瞞稅,定得太高,就要多付稅項。

有逾十年飲紅酒經驗的豪醇紅酒批發零售公司經理張藝輝更指,內地海關經常打錯稅:「內地有啲海關人員唔識點分紅酒,有時會打錯稅,明明支酒幾十蚊,會打咗百幾蚊人民幣!」另一位「生力軍」白先生半年前開設酒莊賣紅酒,但鑑於銷售內地關稅高昂,故主力做香港巿場。

但本港市場亦非容易打入。現時本港的紅酒貿易巿場已有既定供應商供貨,新手難以取代,缺乏銷售網下,張藝輝就利用網上平台尋找買家,望殺出條血路,他稱,若未能睇準形勢,隨時損手。

此外,內地報關手續繁複,紅酒要經抽驗,同一酒莊但不同年份,會當不同款式進行抽驗,通過檢驗合格才獲衞生證書,批准運往內地,整個過程可能長達一個月,購入紅酒但未運到內地前,需要找地方儲存。

紅酒須儲存在恒溫地方,溫度維持在攝氏十六度、濕度於百分之七十以下,否則會嚴重影響品質,但儲酒倉成本高昂,存放數百支紅酒的倉庫,月租可達數以萬元計。

街頭拾酒犯盜竊罪

雖然紅酒是未來投資的趨勢,張耀成卻不鼓勵對行業未了解的初哥入行,除非有穩定的銷售網絡及在內地有門路,否則貿貿然入行好易損手:「好似上次街頭棄置紅酒事件咁,好明顯係新手紅酒貿易商,諗住接內地生意,點知拎唔到進關文件,香港又無銷售網,加上存放及運輸成本高,支紅酒都係幾蚊,結果為慳錢,所以掉咗喺街囉!」

縱使大批紅酒被遺棄在街頭,但執業大律師陸偉雄表示巿民隨意拎走一支也屬犯法。「雖然批紅酒被人掉喺街,但唔可以斷定係被遺棄,紅酒都係有物主!拎走紅酒係犯盜竊罪,盜竊罪包括拾遺不報和順手牽羊,最高刑罰可判入獄十年。」

「Money18免費即秒股票報價網站」現推出8升級功能,財經資訊,實時實發!

張藝輝睇準紅酒的發展潛力,於半年前加入投資紅酒行列。

上月土瓜灣出現「街頭棄置紅酒」,至今無人認領,暫存在警署。(資料圖片)

水貨客把紅酒由木箱搬出,放到盛載其他貨物的紙箱內。

為防運送途中有損壞,水貨客會以保鮮紙包實酒樽。

名酒Lafite愈炒愈紅,○五年出產的每支已躍升至萬多元。