SUN熱辣:單車公園 人人皆宜

單車新手易生意外,但現時可供新手練習的場地規模有限。繼有政黨反映後,沙田區議會去年亦發表發展報告,提出於白石陸岬興建單車城,設立專門供初學者練習的單車公園以及單車安全城,惟政府一直未有落實計劃,令公園興建無期。

根據建議,單車城中設有單車公園,有平坦空曠地方,讓單車新手學習平衡,單車安全城內設有各式各樣的道路標誌,讓不同年齡的初學者都可嘗試運用各種單車技術,應付不同路面需要,打好基本功。另外計劃之中,還設有環繞整個白石陸岬的單車徑,至於白石現有的高爾夫球場,則在公園之內。

香港單車資訊網負責人羅振奇認為,現有單車公園不足,部分為歷奇單車場、兒童單車場,及公園內單車徑,對新手來說仍不夠闊,綠化範圍過大,留作單車行駛地方太少,交通安全城又需預約,未能切合公眾需要。因此,他認為政府應興建更多單車公園,以彌補目前的不足。

「Money18免費即秒股票報價網站」現推出8升級功能,財經資訊,實時實發!

建議在白石陸岬興建的單車公園,現時為高爾夫球場。

「試過縫十幾針!」
吳先生(資訊科技)
平日好少踩單車,技術一般,都係暑假先跟朋友玩吓,試過衝上行人路時,前轆誤擦石級反車擦傷。

何小姐(市場推廣)
曾經喺大美督減速時失控撞向石壆,鎖骨位縫了十多針,醫生話我喺當日第四個踩單車踩到入院嘅人,之前仲有人傷到頭都爆埋。