SUN世代:推車賣麵賣到連鎖店

南記粉麵由香港仔賣到灣仔,到底是如何發迹呢?魏子俊(Joe)笑言,三十年前開業的時候他還未出生,只能聽父母親口述歷史。記者請他分享南記點滴,他也尷尬笑說:「我都係知道少少,唔知啱唔啱。」

唔鍾意做「太子爺」

「爺爺嘅細佬(叔公)魏南以前推車仔賣春卷、魚蛋粉麵,車仔寫住『南記』。去到爹哋同大伯、姑姐嗰時都有推車仔,之後就租第一間舖賣粉麵。印象中舖頭有四張大圓枱,每張枱都有女工包緊春卷,嗰時未有小窩米線。」

而南記對於Joe的童年影響,並非可以請朋友食麵攞威,相反,因自己是南記太子爺,變成朋輩取笑或拉攏的對象,「其實我唔太鍾意呢個身份,讀小學時已經人人知,諗住升中學可以洗底,點知返學第一日就畀人傳開晒……」原來他壓根兒不喜歡成為校園的焦點。

Money18 新功能「18好路數」為你預測心水股票升跌機會率。