Uny炒股未輸過

1.你認為自己現時財富屬於哪級?

(分五等級:優、良、常、可、劣)

答:良。

2.你試過最貧窮是何時?當時情況是怎樣?

答:中二嗰時,我仲讀緊書。窮到得幾蚊,不過我個朋友冇錢,我借咗畀佢,搞到冇錢搭車返屋企。又唔敢向媽媽求救,佢一定會話我蠢,最後搵咗家姐救我。

3.你試過最富有是何時?當時情況是怎樣?

答:依家。有六位數字積蓄。買到自己鍾意嘅嘢,三餐無憂。同埋買咗架二十萬嘅車,依家供緊。

4.每月的收入中,儲蓄、投資及消費分別佔多少?

答:我每樣佔收入三分之一。收入每個月都唔同,每個月平均三、四萬。

5.金錢對你的重要程度?

(分五級:極重要、很重要、重要、不重要、絕不重要)

答:重要。

6.你每月開支平均大約多少?

答:大約一萬五千蚊,係平日日常生活嘅必要開支。

7.你現時身上帶有多少現金(實數)?

答:$2,600。

8.你從何時開始儲蓄?

答:17歲開始。

9.你擁有多少個銀行戶口?

答:6個。

10.你幾多歲賺到首個一百萬?(若未有,估何時?)

答:未有。估三十歲前可賺到。

11.你現時共擁有多少張信用卡?

答:8張。

12.當中最大的信用限額是多少?

答:18萬。

13.你現時擁有多少物業?(包括自住)

答:冇。不過家庭有四個物業。

14.第一次買樓時你幾多歲?(如果沒有,你的目標是在幾多歲買樓?)

答:未買。目標係三十歲前。

15.你有否投資股票或基金?

答:有。

16.主要投資哪一類的股票?為甚麼?

答:中國的股票。因為公司信得過、發展好,而且人民幣一直升值。

17.總括而言,你投資股票是賺、打和還是蝕?

答:賺。多數我都係有人畀tips先買。

18.現時最看好哪一個國家的貨幣?為甚麼?

答:人民幣。因為人民幣一直升值。

19.你有否購買保險?若有,共擁有多少份保險?

答:有,4份。有汽車保險、旅行保險、人壽保險同醫療保險。

20.你有些特別的另類投資嗎?是甚麼?為甚麼?

答:投資黃金。因為貨幣貶值嘅時候,黃金會升值。又保值,而且好簡單,容易入門。

21.你打算何時退休?

答:50歲。

22.你認為至少要擁有多少儲蓄才可安心退休?

答:3億。

23.你可曾創業?若有,結果是怎樣?

答:有。開咗間舖頭賣衫接近一年。都賺錢,每個月都有賺,但係冇計過回本未。

24.可以分享一條絕世的發達妙計嗎?

答:中六合彩。

個人資料

名稱 :趙哲妤(Uny)

年齡 :24

職業 :模特兒

地產網大革新,即睇最新樓價走勢、最全面地產新聞及筍盤情報!

「Money18免費即秒股票報價網站」現推出8升級功能,財經資訊,實時實發!