Jessica C

「警鐘胸」名模Jessica C.昨日身穿透視裙透出白色Bra及打底褲出席活動,她自覺打扮可愛多於性感,問到是否問准男友?她說:「冇,佢鍾意藝術嘢,思想開放啲,接受到。」又透露計劃旅行賀男友6月1日生日:「會寫卡畀驚喜佢,同埋預備性感比堅尼,將自己當禮物送畀佢。」

Jessica C