Ozzy Osbourne同老婆分居

有報道指現年64歲的殿堂級搖滾歌手Ozzy Osbourne已與結婚31年的妻子Sharon分居。據悉,Ozzy早前搬離寓所,獨自租屋,而Sharon則入住酒店,待比華利山的新居完成裝修後才會遷入。有知情者透露兩人三星期以來都未有見面:「佢哋連『扮』夫妻都唔肯,明明有好多機會見面都唔會一齊,連晚飯都唔一齊食,好唔正常!」其實,兩人已多次被發現外出時沒有戴上婚戒,他們的女兒Kelly日前亦於Twitter留言暗示兩人的關係欠穩定。