Ana R.煮重米槽肥男友

名模Ana R.與男友Brad拍拖數月,愛得甜蜜,兩人更不時在家中玩煮飯仔。Ana早前親自炮製韓國菜,除了男友外,同居姊妹Jessica C.(JC)亦受惠,三人一口氣將多款美食統統吃光。Ana笑說:「Brad好鍾意我煮嘅食物,佢識咗我之後肥咗十公斤,已經有好大嘅運動量,如果唔係一定更肥。」而JC則大讚廚藝了得,幸每日都有做運動,否則難保美好身材。Ana表示除了韓國菜,還拿手其他菜式,問到會否開餐廳?她說:「我都想,但要計劃吓,開餐廳唔係一件容易嘅事。」

名模Ana R.(左)