Cammi情慾筆記谷寫真

寫真戰尚有個多月才開波,學生模謝芷蕙(Cammi)與同公司的模組合冬甩已率先到日本取景。今年單飛出擊的Cammi未知是否穿制服穿上癮,今次繼續玩制服誘惑,身材平平無奇的她更刻意擠出事業線。她又在寫真中大晒床照和手寫的情慾筆記,把過往情史悉數記錄,勢令跟她傳過緋聞的男藝人頭痕。有指Cammi的情慾筆記過於露骨,她強調被人做了手腳:「有啲字係我寫嘅,但就畀人加咗字上去囉,一睇就知唔係我字迹,真係好嬲,感覺畀人屈!」另有指Cammi在內地挽着神秘男子現身酒店,但原來是其經理人。

Cammi以不同造型拍攝寫真,並驚現事業線。