Jeana飽受歧視:同學笑我大陸妹!

把口幾寸都好,何佩瑜(Jeana)從來不會寸家人!北京姑娘提起父母也有柔情一面,每人都有自己的故事,Jeana的故事就是自新移民開始。

我係一個北京女仔,大部分親戚都喺北京,比起香港,北京先係我嘅家。由我讀小學開始,爸爸已經成日去香港做生意,為咗方便照顧我哋,舉家搬嚟香港。

初到貴境,唔使講梗係人生路不熟,最慘係我連廣東話都未識聽,電視都睇唔明,帶來好多唔方便。喺學校仲受盡歧視,畀同學仔笑我大陸妹,成日捉我講唔正嘅說話係咁笑,又試過無啦啦扯我條辮,嗰時我會諗大家都係中國人,點解要咁對我?當時真係驚到連手冊都唔敢寫自己喺北京出世,一直都驚畀人睇唔起,到我完全識講廣東話之後,都一直係咁做!係,我認,我鍾意自己呃自己!

父母的驕傲

但其實我係一個既幸福又幸運嘅女仔,喺北京生活時,因為我係長孫女,所有姑姑、叔叔都圍住我轉,從來都係最多人錫嘅一個,直情可以講係萬千寵愛在一身。嚟到香港,爸爸媽媽對我愛護如昔,爸爸一個人養起成頭家,喺一個雞同鴨講嘅地方打拚,仲要照顧埋北京啲親戚,簡直係我偶像!媽咪就係一個典型嘅家庭主婦,亦係我哋心靈支柱,令一家大細後顧無憂。

我一出道就做Model,當時辛辛苦苦儲咗十萬蚊,當時諗都冇諗就用六萬蚊買咗隻錶畀爸爸,三萬蚊買咗條鏈畀媽媽,自己就所剩無幾,真係唔緊要!只要見到兩老開心,就乜都值番晒,親情係唔可以用錢衡量嘅!到依家,爸爸媽媽都好支持我嘅工作,佢哋講過:「女,我好Proud Of(引以為傲)你,我哋以你為榮!」唔知點解一聽到呢句,我就淚如泉湧。爸爸媽媽,我唔只呢一世要做你哋個女,下一世都要做,永永遠遠都咁愛你哋!(全文完)

重遊舊居

小記與Jeana一起返回土瓜灣舊居看看,樓房依舊鱗次櫛比,可惜人面全非!臨走時,有個士多老闆娘婆婆目不轉睛望着Jeana,Jeana好奇地問:「乜嘢事?」婆婆說:「冇事,只係好熟面口!」婆婆一句好熟面口,似有千言萬語!

口述:何佩瑜  筆錄:專案組

唔講唔知,如今口齒伶俐的Jeana原來是來港後才苦練廣東話呢!

回到兒時居住的土瓜灣舊居,勾起Jeana不少童年回憶!