TVB好舒服

其實我暫時唔拍內地劇有好多原因,好似我個仔仲細,佢得14歲,佢呢兩、三年成長期我哋大家都會好珍惜,可能三年後冇人搵我,但過咗呢三年我個仔大咗,我就永遠都追唔番。外人會覺得我呢個老竇好難得,其實每個人都要計吓自己嘅得失!但我都唔否定有一日會拍,但唔會主動去爭取,可能過一、兩年心態唔同,又可能個仔拍我膊頭,叫我唔使擔心上去試吓!目前我鍾意返TVB拍劇,又鍾意返屋企,正因為我離開過一段日子,睇通咗亦了解咗自己,原來TVB係好舒服,出面嘅世界好難捱!要重新適應對我嚟講好難。」(明日待續)

有仔萬事足的祥仔,珍惜與妻兒相處的時刻。