Alice B.與家人倫敦歡度聖誕

現正身處倫敦與家人歡度聖誕的模特兒Alice B.說:「媽媽神經系統有問題,唔可以自己出去,所以我想抽多啲時間陪佢。」