HotCha 加人唔怕賺少啲

女子組合HotCha昨日與組合Benji & Lesley及歌手梁佑嘉現身校園,宣傳基本法。問到HotCha對基本法的認識?她們說:「我哋入咗行先透過活動了解基本法,要傳達畀學生其實唔容易!」日前HotCha獲所屬公司Neway宣布花7位數字力捧,更可能增加成員,她們表示正在研究方案,近日不停為此事開會:「我哋想加男仔,因為公司太多女仔喇!但應該都係加女仔!(分薄收入?)唔怕!因為會有新鮮感,話唔定多咗人搵我哋做嘢!」她們還反問記者應該加多少人,記者建議48個,她們即笑說:「好呀!港版AKB48!我哋就親自做評判揀人。」

Winkie(左起)、Crystal及Regen希望增加成員,無懼收入被分薄。