DaDa借出福Bra撐阿旦

「百果園咪神」陳靜為撐師妹鄧伊玲出寫真,借出Bra兼送抱,希望「福Bra」可令銷量報捷,兩女更以團結暗寸同門互鬥的周秀娜與Jeana。

有「E Cup教主」之稱的鄧伊玲(阿旦)將於明日搶閘推出寫真集,以饗宅男!身為師姐的「百果園咪神」陳靜(DaDa),雖然同樣於今夏推出寫真,但兩女未有因捲入寫真戰而反目!DaDa更借出「福Bra」給阿旦:「我哋識咗好耐!唔會互鬥,反而好支持佢,Friend到可以一個Bra兩份用!我借咗喺日本買嘅毛巾質地Bra畀阿旦,佢E Cup着咗我嘅細碼Bra,效果更勁!我最鍾意就係嗰輯相!」

又攬又錫打氣

對於DaDa無限量支持,阿旦非常感激,希望對方的「福Bra」能為她帶來好運:「初初唔知放咩造型入寫真,有啲擔心!DaDa係咁畀意見我,陪我周圍行街去揀內衣,仲借埋束衣同內衣畀我,真係好多謝佢!有DaDa着過嘅內衣,希望會令我嘅寫真大賣啦!」兩女還以抱抱、錫錫互相打氣,強調絕不會為工作而傷感情!情同姊妹的二人以團結的實際行動,暗寸周秀娜與上位中的同門師妹Jeana互鬥。

專案組

DaDa會在稍後時間推出寫真集。

阿旦戴上DaDa借出的「福Bra」,谷胸谷到上頸!

阿旦赤裸上身騷胸,效果「Big」爆!

DaDa(左)為阿旦打氣,希望對方寫真大賣。