SUN時事…本地新聞

3.6億向麗展買股 較TOM出價高24%
陳永棋將成亞視最大股東


 12/11/2002

【本報訊】亞洲電視股權爭奪戰塵埃落定,身兼中華廠商聯合會會長兼港區全國人大代表的亞視行政總裁陳永棋成為最大股東,透過持股八成的Dragon Goodwill向麗新發展購入百分之三十二點七五亞視股權,作價三億六千萬元,以現金支付,但涉及的資金將透過銀行貸款支付,交易待麗展系債權人及政府批准後生效。工商及科技局發言人表示,已要求亞洲電視提供詳細資料。
該收購價較TOM.COM在今年七月擬以二億九千多萬TOM股票換購的價錢高出二成四。據了解,雙方昨早簽訂協議,並提交港交所審批,陳永棋聲言,在亞視股權清晰後,有信心可在明年上市。麗新發展名譽主席林百欣昨日評論該宗交易時,則認為價錢合理,有關交易由其子林建岳促成,昨早已收到交易訂金,但他不清楚數目。林百欣續稱,由於陳永棋希望將亞視辦得更好,所以決定把股票全數賣給他。

今 日 相 關 新 聞 ﹕


 • 債權人首肯交易才作實
 • 藝員反應

 •  

  透過公司擁約51%股權

  Dragon Goodwill的股東包括陳永棋及另一名紡織商人南方棟,陳今次透過該公司購入百分之三十二點七五亞視股份外,之前已分別透過今日亞洲及Dragon Sheen持有亞視股份,連同這次收購,陳永棋合共擁有五成一亞視股權,成為亞視單一最大股東。陳永棋昨日表示:「已經有銀行打電話畀我,問使唔使借錢?我一偃ㄜ蠷廒~。」

  形容亞視皇帝女唔憂嫁

  陳永棋分析亞視前景時稱,亞洲電視已有盈利,今年又奪得廣東省廣播落地權,發展潛力巨大,三億六千萬元實在「相當抵」。他更說:「一直都有投資者(對亞視)感興趣,同我傾入股事宜,唔排除將來引入策略性投資者……依家(亞視)係皇帝女唔憂嫁啦!」被問及投資者是否包括李嘉誠時,陳坦言,李並沒有接觸他。
  特區政府對亞視股權變動亦十分關注,消息人士指,廣管局一直密切關注亞視的財政及運作情況,尤其關注股東人選是否符合廣管條例的要求,亞視提交詳細資料後,他們會諮詢法律意見。

  最新發展請瀏覽:orisun.com即時新聞中心:
  orisun.com/hknews/

  債權人首肯交易才作實

  陳永棋增持前後亞視股權分布

      版 權 所 有 © 2002 Orisun.com (HK) Ltd. All rights reserved.