SUN時事…本地新聞

無抵押債權人難獲賠償

 22/07/2002

有二十五年歷史的敦煌酒樓集團上月突然全線結業,行內人士對其倒閉原因眾說紛紜,除了金融風暴令其生意及投資失利外,還有經營不善及股東太多引致決策常被拖延等,而最重要的是其流動資金不足,加上面臨被員工控告「以薪代假」需要付出大筆金錢抵償,最後惟有清盤了事。
雖然敦煌一向有投資物業,九七年經濟不景氣時曾出售多個物業套現,奈何銀行不看好敦煌的前景,多次凍結該集團的資金,並把其出售物業所得三億元的一半用作抵償以往債務,令敦煌缺乏流動資金。不過,有接近敦煌的消息人士稱,本來敦煌有中資機構支持,但因創辦人簡翼雲兒子簡鴻章擔任本港法輪功學員的發言人而被人「閂水喉」。
法律界人士梁永鏗解釋,根據公司清盤的索償次序,清盤後所得款項首先要還清破產管理署臨時清盤人及律師費,然後支付員工欠薪,最後才是沒有抵押的一般債權人。而有抵押債權人可以即時將抵押品變賣,若所得款項不足以彌補損失,可以一般債權人身分索償。

今 日 相 關 新 聞 ﹕


  • 敦煌拖垮逾十供應商
  • 「唔敢再做酒樓生意」
  • 「拎老竇層樓出瓻騿v
  • 「搵到工都唔夠供樓」

  •  

    「唔敢再做酒樓生意」


        版 權 所 有 © 2002 Orisun.com (HK) Ltd. All rights reserved.