SUN財金…甜甜手記

甜甜有約

文: 甜甜15/08/2002

13:00 尋日公布中期業績倒退一成七艇_京大唐,今日見傳媒解釋業務倒退情況。

15:50 近年好積極拓展業務舅井H嘉銀,會公布二○○二年度中期業績。

16:00 TOM.COM近期頻頻收購新業務,今日會再宣布一項新虞~務,詳情到時就會知啦。

16:15 長江基建今日公布二○○二年度中期業績,不過焦點唔會係佢光虞~績,而係佢扑|唔會有新蒂玻呇瘞 。

今 日 相 關 新 聞 ﹕


  • 羅林渭告別利嘉閣
  • 美企帳目宣誓中移動都有份
  • 金蝶新招內地會員制銷軟件
  • 占士邦篋原來出自名牌
  • 顏潔齡話中巴股份冇人肯沽
  • 劉明康機場沖涼險冇熱水
  • 生命科技北上睇廠盤數

  •  


        版 權 所 有 © 2002 Orisun.com (HK) Ltd. All rights reserved.