SUN娛樂…本地娛樂

傅佩嘉早Steven一步掟入雪櫃

文: 娛樂組02/09/2004

傅珮嘉與Steven早前遭男方公司英皇棒打鴛鴦,但女方公司BMA卻表現大方,連老闆羅傑承亦公開支持!奈何傅珮嘉對這段地下情愈來愈投入,近日更只顧拍拖,無心工作,令老闆羅傑承忍無可忍,終把她掟入雪櫃,暫停她一切工作!


傅珮嘉與Steven(張致W)的姊弟戀自五月曝光後,Steven的事業即面臨重重波折,更一度被公司投閒置散,至六月承諾分手及寫悔過書才重現生機!但後來他與拍檔Kenny(關智斌)因傅珮嘉的言論而大打出手,傷感情之餘還影響合作!
由於Steven與傅珮嘉拍拖不但影響工作,還不斷湧現負面新聞,英皇決定棒打鴛鴦!但據知Steven與傅珮嘉分手後又復合,更瞞韝膝q轉玩地下情,兩人愈受壓力,反而愛得愈癡纏!雖然傅珮嘉老闆羅傑承曾公開力撐她說:「我贊成拍拖會增加寫作靈感,唔拍拖點寫得出情歌?」但他近日對傅珮嘉的表現非常不滿,決定把她送入雪櫃,下場如其前愛將小雪一樣!

擱置日本特訓

據知羅傑承今次下「雪藏令」,是因為傅珮嘉只顧拍拖,無心工作。羅傑承要她交歌,她卻遲遲交不出,故曾為此向她照肺,當時傅珮嘉承諾會畀心機,羅傑承見她是人才,既懂作曲又唱得,所以再給予機會。無奈傅珮嘉依然無心戀戰,令老闆非常失望,最終決定擱置她手頭上一切工作!據知羅傑承本安排她往日本受訓,但這機會已轉往另一女新人身上!這位女新人尚有一年才大學畢業,公司上下均認為她甚具潛質,打算力捧她,看來她隨時會取代傅珮嘉的地位!
暫停工作反省
記者就雪藏傅珮嘉一事向BMA高層Betty Li求證,她說:「公司一向覺得傅珮嘉係可造之材,好支持佢,仲投放}好多資源催\身上,但佢近日的確因拍拖而變得好心散,公司決定暫停佢一切工作,等佢諗清楚去向,遲隻雃w排工作畀佢!」此外,最近有傳BMA會連同旗下歌手關心妍的合約一同賣盤,Betty澄清說:「絕對冇咁落ヾA公司會繼續投放資源發展娛樂事業,除}搞好唱片,有合適機會仲會投資電影,絕對無意賣盤!」

更多資訊請瀏覽orisun.com《太陽報電子報》
與Steven轉玩地下情的傅珮嘉,因只顧拍拖而無心工作,最終被公司雪藏!
被投閒置散的傅珮嘉,閒時到便利店購物。